OptiGrab Etch ger en osynlig men mycket effektiv antihalk-behandling.

Turning Torso / Malmö, Helsingborgs Simhall, m.fl har fått olika golvytor behandlade med OptiGrab (tidigare namn OptiGrip). Nu senast la vi en provyta på Brottkärrsskolan i Göteborg. Provytan visade som vanligt på en enorm skillnad gentemot omliggande golvytor. Själva friktionskoefficienten kan vi styra med en ändrad bearbetningstid eller mixtur. Nu väntar vi bara på en återkontakt gällande datum som passar bägge parter för att behandla samtliga avsedda ytor.

Problem uppstår.
Problem med hala golv är vanligt förekommande i såväl offentlig som privat miljö. En klart ökad halkrisk uppstår  när den torra golvytan utsätts för exponering av vatten. Exempelvis via golvtvätt, dusch och bad eller att man utifrån drar med sig väta i form av snö och slask mm.

OptiGrab Etch – är en miljövänlig och transparent vätskebaserad produkt som ger ca 90% lägre halk-koefficient på den behandlade ytan. Vi når resultatet R11 som är det näst högsta värdet för friktionsberäkning. Oavsett om golvet är av kakel, klinker, mosaik, slipad betong etc. Även emaljerade ytor responderar på behandlingen.

Tekniskt beskrivet så etsas ett stort antal microporer i underlagets ytskikt. Dessa s k. microporer är helt osynliga för blotta ögat men i sig leder de till en lika osynlig strukturförändring av materialytan. Detta skapar en dramatiskt ökad friktion när golvet är fuktigt. Oavsett om det är en skobeklädd fot eller bara hud som beträder det fuktiga golvet.

En förtest!
Vid eget behov eller för kundens beslutsunderlag så lägger vi en  provyta före den fullständiga behandling. Detta för att se vilken utspädning med vatten som passar bäst. Av erfarenhet vet vi oftast när vi ser underlaget vilken blandning (mixtur) som passar bäst. En provyta ger dessutom kunden ett fullständigt beslutsunderlag. Du som kund kan också tillsända oss en klinkerplatta som vi returnerar behandlad och klar. Egen test utföres då med en vattendränkt klinkeryta och därefter trycker man hårt sin handflata mot och försöka få den att glida undan. Går inte alls men på en obehandlad platta glider handen lätt iväg.

bildDatablad

Behandlingen har en mångårig effekt där efterbehandling är en viktig del för bibehållen antihalk-effekt. Mekaniskt slitage däremot gör att golvmaterialet i sig slits ner och därmed minskar också djupet på microporerna. Allt från 5 – 10 år beroende på slitage, golvtvätt och trafikvolym.

bild3

Vi levererar en speciellt anpassad städkemi, OptiClean för att ge mesta möjliga rengöring på djupet av de microporer som skapats på golvytan. Städningen skall på ett effektivt sätt hålla dessa nya microporer helt rena från smuts, hudavlagringar etc. På så sätt bibehåller man den halkfria ytan mycket längre. OptiClean-städning görs efter behov. Kan vara en gång per vecka upp till en gång var tredje vecka. Detta beroende på trafikvolym och nedsmutsning.

bild1

Priser.

Vi offererar varje enskilt objekt. Kvadratmeter priset följer en fallande skala i förhållande till ökat antal kvadratmeter som skall halksäkras.

 

 

 

Vill du veta mer?

Senast utförda arbete

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara