Trapp & fasadrenovering på Grand Hotel i Mölle

En kort beskrivning i bilder av renoverigsprocessen på Grand Hotel i Mölle där vi delvis diamantslipade, nivåspacklade, tilläggsarmerade, utförde kompletterings gjutningar samt la nya ytskikt med Sika polymrcement. Fasaden fick sprickarmering samt puts av vitpigmenterad microcement bas och därefter betongimpregnering (silan) på samtliga ytor.

Trapp & fasadrenovering på Grand Hotel i Mölle

En kort beskrivning i bilder av renoverigsprocessen på Grand Hotel i Mölle där vi delvis diamantslipade, nivåspacklade, tilläggsarmerade, utförde kompletterings gjutningar samt la nya ytskikt med Sika polymrcement. Fasaden fick sprickarmering samt puts av vitpigmenterad microcement bas och därefter betongimpregnering (silan) på samtliga ytor.

Vi möttes av en riktigt destruerad fasad som på vissa ställen saknade både puts och sjok av fasaden (grundmuren)

detta på  bägge fasadsidorna som omgärdar den förr i tiden så ståtliga entrétrappan.

 

Trappan och trappavsatserna var värst drabbad av tidens tand med rejäla sättningar, sprickbildningar och lösa betongsjok

Sådana här håligheter fanns det gott om på de två trappavsatserna.

Vi möttes av en riktigt destruerad fasad som på vissa ställen saknade både puts och sjok av fasaden (grundmuren)

detta på  bägge fasadsidorna som omgärdade den förr i tiden så ståtliga entrétrappan.

 

Trappan och trappavsatserna var värst med rejäla sättningar, sprickbildningar och fuktdestruktion.

Sådana här håligheter fanns det gott om på de två trappavsatserna.

Vi började med att knacka loss all lös cement som omgärdade håligheterna på såväl trappan som fasaden och därefter spackling. Och gjutning av betong där det var nödvändigt.

Spackling och diamantslipning för att få en helt homogen yta före armering och applicering av ytcementen.

 

Slipning av fasadytorna och sedan sprickarmering samt vitpigmenterd fin microcement.

Efter trapparmering med glasfibermattor samt nytt ytskikt med Sika polymercement var det dags för en betongimpregnering. Detta för att hämma fortsatt fuktpenetrering och destruktion

Vi började med att knacka loss all lös cement som omgärdade håligheterna på såväl trappan som fasaden och därefter spackling. Och gjutning av betong där det var nödvändigt.

Spackling och diamantslipning för att få en helt homogen yta före armering och applicering av ytcementen.

 

 

 

Slipning av fasadytorna och sedan sprickarmering samt vitpigmenterd fin microcement.

Efter trapparmering med glasfibermattor samt nytt ytskikt med Sika polymercement var det dags för en betongimpregnering. Detta för att hämma fortsatt fuktpenetrering och destruktion

I april 2021 så kunde Eva Dahlberg stolt hälsa sina gäster välkomna igen.

I april 2021 så kunde Eva Dahlberg stolt hälsa sina gäster välkomna igen.